Mầm non tư thục Thần Đồng Việt

Ngoan Hơn – Khỏe Hơn – Thông Minh Hơn

New Bảng tin

Tuần 1  :(Từ ngày 2-3/5/2019) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Đón trẻ - Cô đón trẻ và trò chuyện với trẻ hai ngày nghỉ - Bé lễ phép chào ba mẹ, chào hỏi khách đến lớp, chào cô khi tới...
 Tuần 1: Quê hương của bé.                                         ( Từ ngày 30/4 – 4/5/2018 )  Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6   Đón trẻ -   Cô đón trẻ và trao đổi tình hình sức khỏe -   Bé lễ phép chào ba mẹ, chào cô...
 THỦ ĐÔ HÀ NỘITuần 1: Thực hiện từ ngày : 02-04/5/2018  Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6   Trò chuyện sáng -         Trẻ đi học tư giác để dép đúng nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tinh hình học tập ở...