Mầm non tư thục Thần Đồng Việt

Ngoan Hơn – Khỏe Hơn – Thông Minh Hơn

New Bảng tin

PHÒNG GD QUẬN TÂN BÌNH             MNTT Thần Đồng Việt CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12 NĂM 2014LỚP: Tom & Jerry – MầmTuần 1: Nội dung sinh hoạt tuần từ ngày 01/12 – 05/12Thời gianChương trình giáo dục trong tuần7h- 7h30Đón bé- Tự cất, lấy giỏ, cởi và cất giày dép. - Có thói quen chào...
PHÒNG GD QUẬN TÂN BÌNH             MNTT Thần Đồng Việt CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12 NĂM 2014LỚP:  Mickey – ChồiTuần 1: Nội dung sinh hoạt tuần từ ngày 01/12 – 05/12 Thời gianChương trình giáo dục trong tuần7h- 7h30Đón bé- Có thói quen chào hỏi khi đến lớp, trao đổi với phụ huynh về bé.-...
PHÒNG GD QUẬN TÂN BÌNH             MNTT Thần Đồng Việt CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12 NĂM 2014LỚP:  Mickey – ChồiTuần 1: Nội dung sinh hoạt tuần từ ngày 01/12 – 05/12 Thời gianChương trình giáo dục trong tuần7h- 7h30Đón bé- Có thói quen chào hỏi khi đến lớp, trao đổi với phụ huynh về bé.-...