Mầm non tư thục Thần Đồng Việt

Ngoan Hơn – Khỏe Hơn – Thông Minh Hơn

New Bảng tin

Tuần 1  : Cây xanh quanh bé.(Từ ngày 11-15/2/2019) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Đón trẻ - Cô đón trẻ và trao đổi tình hình sức khỏe - Bé lễ phép chào ba mẹ, chào cô khi tới trường -...
Tuần 1  : (Từ ngày 11-15/2/2019) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Đón trẻ - Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp - Có thói quen chào...
Tuần 1  : (Từ ngày 11-15/2/2019) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Đón trẻ - Cô đón trẻ và trao đổi tình hình sức khỏe - Bé lễ phép chào ba mẹ, chào cô khi tới trường. - Trò chuyện về...