Mầm non tư thục Thần Đồng Việt

Ngoan Hơn – Khỏe Hơn – Thông Minh Hơn

New Bảng tin

Tuần 1: Bé tìm hiểu ngày 8/3 (Từ ngày 04-8/3/2019) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Đón trẻ - Cô đón trẻ và trao đổi tình hình sức khỏe - Bé lễ phép chào ba mẹ, chào cô khi tới trường...
Tuần 1  :(Từ ngày 04-8/3/2019) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ về các hoạt động ở trường mầm non. Nhắc trẻ thực hiện bảng bé đến lớp . - Tiếp tục hướng dẫn trẻ...
Tuần 1  :Bé tìm hiểu ngày 8/3 (Từ ngày 04-8/3/2019) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Đón trẻ - Tập cho bé thói quen chào hỏi và xưng hô lễ phép - Trao đổi với phụ  huynh về tình trạng sức...